loading...
logo fakulty

Research Publication

PEOPLE MANAGEMENT CHALLENGES FOR SMES IN FIVE EUROPEAN REGIONS

A collaborative cross-regional research publication which involved the collection of primary data where the partner universities research strengths and competencies are put to good application to generate new insights, knowledge and comparative analysis in order to contribute to closing the gaps in the HRM for SMEs fields.

 

PEOPLE MANAGEMENT CHALLENGES FOR SMES IN FIVE EUROPEAN REGIONS

 

The aim of this publication is to analyse the processes in the area of human

resource management based on the obtained primary data, to bring the main

findings in HR for SMEs and to define the challenges, which are then addressed

by other SHARPEN project outputs. Results confirmed that the approach to HRM

in SMEs is rather informal, provided not only by an HR specialist, but also by

the owner or other managers. The results also confirmed considerable variability

in the approach to human resource management across countries and SMEs.

Often the tools used in individual HR activities differ (e.g. intensity of social

networking in recruitment). On the other hand, SMEs across these regions have shown

very similar challenges they face today. Trying to retain high-quality employees

or attract new generation is a pressing issue for all SMEs. The revelation of these topics and

the setting up of international and regional cooperation gives space for further exploration

and production of outputs for academia and business practice.

  

English version:  https://sharpen.ef.tul.cz/upload/PublicationHRMinSMEs_research.pdf

 

 

 

(NE)VIDITELNĚ A (NE)FORMÁLNĚ O LIDSKÝCH ZDROJÍCH V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

 

Cílem této publikace je analyzovat procesy v oblasti řízení lidských zdrojů na základě

získaných primárních dat, přinést hlavní výsledky a zjištění v oblasti lidských zdrojů

pro malé a střední podniky a definovat výzvy, které pak řeší další výstupy projektu SHARPEN.

Výsledky potvrdily, že přístup k řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích

je spíše neformální a zajišťovaný nejen odborníkem v oblasti lidských zdrojů, ale také

vlastníkem nebo jinými manažery. Výsledky rovněž potvrdily značnou variabilitu

v přístupu k řízení lidských zdrojů napříč zeměmi a mezi malými a středními podniky.

Nástroje používané v jednotlivých činnostech ŘZL se často liší (např. intenzita využívání

sociálních sítí při náboru). Na druhé straně malé a střední podniky v těchto regionech

vykazovaly velmi podobné výzvy, kterým dnes čelí. Snaha o udržení kvalitních zaměstnanců

nebo přilákání nové generace je naléhavou otázkou pro všechny malé a střední podniky.

  

Česká verze:  https://sharpen.ef.tul.cz/upload/PublikaceHRvMSP_vyzkum.pdf

 

 

 

 

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN HAASTEET PK-YRITYKSISSÄ VIIDELLÄ EUROOPPALAISELLA ALUEELLA

Research in Finnish language:  https://sharpen.ef.tul.cz/upload/PublicationHRMinSMEs_research_FIN.pdf

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

Žmoniu valdymo iššukiai mažosioms ir vidutinems imonems (MVI) penkiuose Europos regionuose

 

Research in Lithuanian language:  https://sharpen.ef.tul.cz/upload/PublicationHRMinSMEs_research_LIT.pdf

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personalmanagement in KMU im europäischen Vergleich

 

Research in German language:  https://sharpen.ef.tul.cz/upload/PublicationHRMinSMEs_research_GER.pdf

Technical University in Liberec, Faculty of Economics