loading...
logo fakulty

Handbook HRM in SMEs

A GOOD PRACTICE GUIDE TO MANAGING HUMAN RESOURCES IN REGIONAL SMEs

An e-Handbook targeting SMEs audience where the tools or framework developed will be explained, illustrated with case studies for migration of best practices and knowledge sharing

 

  

A GOOD PRACTICE GUIDE TO MANAGING HUMAN RESOURCES IN REGIONAL SMEs

 

This publication provides innovative and practical perspectives (underpinned by
theory and university-SME collaborations) to support regional SMEs in managing
people. It is based on the assumption that SMEs should enhance decent work
and working lives to impact organisational performance positively as well as local
economies. Five European countries and tens of SMEs in selected regions

have participated by sharing their experiences for this book. The uniqueness of our
publication is also in the sharing of international insights in this area, transferring
and adapting lessons from one region to another.

 

English version: https://sharpen.ef.tul.cz/upload/HRM4SMEs_Handbook.pdf

 

 

 

 

 

JAK ŘÍDIT LIDSKÉ ZDROJE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

 

Publikace přináší inovativní a praktický přístup k propojení akademického
a podnikatelského prostředí, a to v rámci vybraných evropských zemí a klíčových
témat ŘLZ. Malé a střední podniky, personalisté, ale i široká odborná veřejnost
získávají v publikaci přístup k moderním znalostem a výstupům výzkumu v oblasti
lidských zdrojů. Cílem publikace je pomocí teoretických východisek, vlastních
poznatků z výzkumu a praktických zkušeností sdíleních v mezinárodním prostředí
5 evropských zemí představit témata, která jsou v dnešní době pro MSP z pohledu
řízení lidských zdrojů klíčová. 

 

Česká verze:  https://sharpen.ef.tul.cz/upload/RLZvMSP.pdf

 

Isuu Online PDF Reader: E-book

 

 

 

 

 

Henkilöstöhallinnon käsikirja pk-yrityksille

 

Handbook in Finnish language: https://sharpen.ef.tul.cz/upload/HRM4SMEs_Handbook_FIN.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties vadovas ŽMOGIŠKUJU IŠTEKLIU VALDYMUI regioninese MVI

 

Handbook in Lithuanian language: https://sharpen.ef.tul.cz/upload/HRM4SMEs_Handbook_LIT.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Leitfaden für die Personalarbeit in regionalen KMU Handbuch mit Theorie und Fallstudien

 

Handbook in German language: https://sharpen.ef.tul.cz/upload/HRM4SMEs_Handbook_GER.pdf

 

Technical University in Liberec, Faculty of Economics