loading...
logo fakulty

Výstupy (plán)

 • Vymezení specifik rodinného podniku a jeho identifikace v podmínkách České republiky.
 • Databáze s naplněním dat z primárního a sekundárního průzkumu, dále dat ČSÚ ve vazbě na socio-ekonomické ukazatele obcí Tím vznikne databáze rodinných ekonomických subjektů s možností následné registrace.
 • Znalostní systém:
  1. pro registraci rodinného podniku;
  2. pro vyhodnocení ,,zdraví rodinného podniku", a to z administrativně-právního hlediska, ekonomického a finančního, manažerského (komunikačního, přístupu k inovacím, ...);
  3. poskytující znalostní bázi v oblasti možností podpory podnikání zaměřených na podnikání v obcích venkovského typu;
  4. pro výběr možností podpory podniků rodinného typu včetně vyhodnocení potenciálu pro absorpci podpory subjektem rodinného typu daného odvětví (např. kreativní odvětví, zemědělství, ...) v obcích venkovského typu;
 • Celoživotní distanční vzdělávání formou modulů (metodický návod pro založení, život a ukončení rodinného podnikání, vzdělávací pakety, konzultace a e-learning). Součástí budou příklady strategií založení rodinných podniků (např. v oblasti kreativních – řemeslných – odvětví, zemědělství, ...) v obcích venkovského typu. Bude se jednat o distanční modulové studium cca na dva semestry s využitím vzdělávací platformy oborů Ekonomické fakulty TUL.
 • Systém ,,Řízené sítě mentorů pro rodinné podnikání".

Vytvořili jsme PLATFORMU RODINNÉHO PDONIKÁNÍ na TUL: rodpod.tul.cz

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci