loading...
logo fakulty

Projektový tým

Za projekt odpovídá řešitel. Po zahájení projektu byla sestavena koordinační výzkumná rada s cílem kontrolovat plnění stanovených výzkumných aktivit a dílčích cílů projektu.

Klíčové osoby projektu (vyjmenované v projektové žádosti):

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. – KPE EF TUL (podnikatelské prostředí) – řešitel

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. – KPE EF TUL (MSP, management inovací) – koordinátor

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – KIN EF TUL (IS, garant průzkumu GUESSS 2016)

JUDr. Eva Karhanová Horynová – KPE EF TUL (občanské, rodinné právo)

Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. – KPE EF TUL (udržitelný rozvoj)

Ing. Eliška Valentová (Jirásková), Ph.D. – KPE EF TUL (management a rozvoj obcí, dotazníkový průzkum)

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. – KPE EF TUL (dotazníkový průzkum)

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická (inovační strategie, modely)

doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. – MUNI Brno, Fakulta informatiky (ICT programování)

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (GIS) – FP TUL

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. (dotazníkový průzkum) doplní tým za Elišku Valentovou – KPE EF TUL

odborník v oblasti mezinárodního obchodu: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. – KMG EF TUL

doktorandi EF TUL, ZČU v Plzni a MUNI Brno

Základní koordinační a administrativní aktivity projektu:

Projekt podává: Ivan Jáč – vedoucí týmu (odpovědný řešitel, příkazce)

Projekt koordinuje: Petra Rydvalová (kontrola plnění obsahové náplně projektu, zástupce příkazce)

Projektový finanční manažer: Jarmila Hawlová (správce)

Asistentka finanční manažerky: Alena Boukalová

Projektový týmový pracovník: Magdalena Zbránková (administrace projektu, zástupce správce)

Projektový realizátor (analytik, odpovídá za informační bázi): Klára Antlová

Asistentka VaV: Iva Jelínková

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci