loading...
logo fakulty

Publikace

2020

Petrů, N. 2020. Rodinné podnikání. Fenomén, příležitost, budoucnost. Praha: VŠFS, 2020. Edice EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.

 

2019

ANTLOVA, K., P. RYDVALOVA and M. LAMR. 2019. Student Entrepreneurship in the Czech Republic – GUESSS National reports 2018. Liberec: Technical university of Liberec. Available from: http://www.guesssurvey.org/publications/publications/national-reports.html

ANTLOVÁ, K., P. RYDVALOVÁ a M. LAMR. 2019. Universities support of students entrepreneurial activities. In Proceedings IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World – 27th Interdisciplinary Information Management Talks, Kutna Hora, September 4-6, 2019, pgs. 169 – 178.  Linz: TRAUNER DRUCK. ISBN 978-3-99062-590-3.

HORČIČKOVÁ, Z. and N. STASIULIS. 2019. Philosophy of Economics and Management: Youth Participation in Family Business and National Economy. Filosofija. Sociologija. 30(1). ISSN 2424-4546.

KOMULAINEN, R., MARŠÍKOVÁ, K., DAVIES, J., SREBALIUTĖ, I., CLAUSS, A.-M., MOŠ, O., MUSCHOL, H., RYDVALOVÁ, P., FORKEL, E., and ŠTICHHAUEROVÁ, E. 2019. A Good Practice Guide to Managing Human Resources in Regional SMEs. Huddersfield, UK: University of Huddersfield. ISBN: 978-1-86218-167-0.

MARŠÍKOVÁ Kateřina et al. 2019. Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-492-5.

PETRŮ, N., TOMÁŠKOVÁ, A., and M. KROŠLÁKOVÁ. 2019.  Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. 17(3): 306-322. ISSN 1727-7051. Doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.

PETRŮ, N., and TOMÁŠKOVÁ, A. 2019. Magical mirror of the success of Czech family firms. In Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. MARKETING IDENTITY Digital Mirrors – part I. Trnava, Slovensko: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 136-149, ISBN 978-80-8105-984-1.

PETRŮ, N. 2019. Support for family businesses from the public sector. In Rukovanský, I., Ondria, P. PUBLIC ADMINISTRATION EDUCATION INSTITUTE. 1st ed. Česká republika: Public Administration Educational Institute, 39-47. ISBN 978-80-907057-6-0.

 

2018

PETRŮ, N. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-162-0. dostupné na: http://www.rodinnafirma.net/cz/knihovna.

MOŠ, O. Small, czech family firms and CSR. Ins Sborník mezinárodní vědecké konference MMK 2018 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, s. 26-35. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2018.pdf.

ANTLOVÁ, K. a P. RYDVALOVÁ. University's support for Innovation and Entrepreneurial Student's Activities. In Proceedings IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society – 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Kutna Hora, September 5-7, 2018, pgs. 97 – 104. Linz: TRAUNER DRUCK, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8.

HORČIČKOVÁ, Z. Willingness of young people to work in the family business: pilot survey. Trendy v podnikání, 2018, 8(2): 33-38. Dostupné z: https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.33_38

 

2017

Karhanová, Horynová, E. a I. Futschiková. Rodinné podnikání: Právní modul. Liberec: TUL, 2017. ISBN 978-80-7494-373-7.

Jáč, I. a Z. Horčičková. Rodinné podnikání: Finanční modul. Liberec: TUL, 2017. ISBN 978-80-7494-375-1.

Vacek, J. a M. Zbránková. Rodinné podnikání: Manažerský modul. Liberec: TUL, 2017. ISBN  978-80-7494-371-3.

Uvedené tři moduly v režimu vzdělávací e-publikace z projektu si lze objednat na portálu: https://etul.publi.cz/.

Jáč, Ivan, et al. Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání. EDICE EF TUL, svazek: 4. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017.
ISBN 978-80-7494-348-5. Pro zveřejnění na internetu byla zpracována elektronická verze a publikaci bylo uděleno u vydavatele Technické univerzity v Liberci ISBN 978-80-7494-352-2. Dostupné na: http://www.rodinnafirma.net/cz/knihovna.

Příspěvky na konferencích 2017:

Antlová, Klára, Marián Lamr, Petra Rydvalová. Motivation in the student´s start-ups. In proceedings 25th IDIMT, 6. – 8. 9. 2017. Linz (Austria): Johannes-Kepler-Universität Linz, 2017. Pgs. 79 – 84. ISBN 978-3-99062-119-6.

Rydvalová, Petra, Klára Antlová a Lubomír Popelínský. Knowledge-based System for Assessing Vitality of Family Businesses in the Czech Republic. In Proceedings LEF, 11. – 13. 9. 2017. Liberec: TUL, 2017. Pgs. 181 – 187. ISBN 978-80-7494-349-2.

Pelloneová, Natálie a Eva Štichhauerová. Evaluation of Quality of Life in MEP Liberec Using CCR-O Model of Data Envelopment Analysis. In Proceedings LEF, 11. – 13. 9. 2017. Liberec: TUL, 2017. Pgs. 107-115. ISBN 978-80-7494-349-2.

Pelloneová, Natálie a Eva Štichhauerová. Význam rodinného podnikání v obcích ČR.  Časopis Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. 2017/3, str. 51 – 59. ISSN 1805-0603.

 

2016

PETRŮ, Naděžda. Německo stojí na rodinných firmách. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: Antecom, s.r.o. 1/2016. 5. ročník, s. 34-35. ISSN 1805-5397.

PETRŮ, Naděžda, JAKUBÍKOVÁ Dagmar. The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family Businesses Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové Trendy 2015 New Trends 2015. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, 12. – 13. 11. 2015, s. 207 – 218. ISBN 978-80-87314-76-0. ISSN 2336-7431.

PETRŮ, Naděžda, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. The Management of Succession stratégy – Intergenerational Challenge. AD ALTA, Journal of Interdisciplinary Research, Volume 5, Issue 2, 2015, pp 69-74.  ISSN 1804-7890. ETTN 072-11-00001-01-4.

PETRŮ, Naděžda. Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie v rodinných firmách. Sborník příspěvků  z mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. EUPRESS. Praha: VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.

RYDVALOVÁ, Petra, Eva KARHANOVÁ HORYNOVÁ, Ivan JÁČ, Eliška VALENTOVÁ, Magdalena ZBRÁNKOVÁ. Rodinné podnikání – zdroj rozvoje obcí. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-245-7.

RYDVALOVÁ, P., E. KARHANOVÁ HORYNOVÁ, M. ZBRÁNKOVÁ. Family Business as Source of Municipality Development in the Czech Republic. Amfiteatru Economic. 1st ed. Bucharest: The Bucharest Academy of Economic Studies, 2016, vol. 18, iss. 41, pp. 168 – 183 ISSN 1582-9146.

ANTLOVÁ, K. a RYDVALOVA, P. New trends in e-business models. In proceedings 24th IDIMT, 7. – 9. 9. 2016. Linz (Austria), 2016. Pgs. 243 – 250. ISBN 978-3-99033-869-8.

FRAŇKOVÁ Z., et al. Non-Family Manager in Family Businesses: Evidence from the Czech Republic. In Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2016, č. 3. ISSN 1805-0603.

POPELÍNSKÝ, L. et al. Strojové učení pro analýzu rodinného podnikání. In Proceedings WIKT and DaZ. 2016, s. 81 – 85. ISBN 978-80-227-4619-9.

JÁČ, I. a MYŠÁKOVÁ D. Investiční příležitosti pro rodinné podnikání v oblasti využití bioplynových stanic. Článek do E M Ekonomie a management č. 4, roč. 19, 2016, s. 19 – 32. ISSN 1212-3609.

Výzkumná zpráva

ANTLOVA, K., P. RYDVALOVA Report for the Czech Republic (2016): Student Entrepreneurship in the Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. See z: http://www.guesssurvey.org/resources/nat_2016/GUESSS-Report(CZ)final.pdf.

Kolektiv autorů: Zpráva z výzkumného šetření rodinného podnikání v obcích ČR do 2000 obyvatel: http://rodpod.tul.cz/assets/fin_zprava_dotaznik_obce_do2000_.pdf.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci