loading...
logo fakulty

Výsledky

  • SW umožňující registraci a hodnocení ,,zdraví rodinných podniků" s následným využitím:
    • pro zjištění potenciálu absorpce vybrané formy podpory daným podnikem rodinného typu. Jedná se o vhodné informace např. pro poskytovatele podpor, investory (R = SW aplikace);
    • současně bude software propojen s výsledky předchozích projektů týmu v rámci TAČR a MMR ČR (Portál VaV na EF TUL, http://vyzkum.ef.tul.cz/td/). Aktualizace dat ze strany ČSÚ bude prováděna ve vazbě na smlouvu o spolupráci mezi TUL. Uživatel může konfrontovat lokalitu svého působení (včetně infrastruktury) s vhodným typem svých podnikatelských aktivit (např. agroturistika, apod.) a zjistit tak, jaké aktivity by v dané oblasti mohly mít šance na úspěch.
  • E-learningová platforma pro vzdělávání a konzultace (v RIV – publikace).
  • Na základě vlastního metodického postupu bude vytvořena databáze, její výsledky budou prezentovány formou mapy s odborným obsahem, v RIV s registrací jako N(map).
  • Doplňující výsledky: odborné publikace s výsledky průzkumu prezentované na odborných konferencích.

Výsledky projektu jsou průběžně zpřístupňovány cílové skupině. Viz zveřejnění na tomto portálu v záložce "SOUBORY KE STAŽENÍ".
Dále např. v případě publikace "Typologie a hodnocení vitality RODINNÉHO PODNIKÁNÍ" přes webový portál Asociace malého a steřdního podnikání ČR: http://amsp.cz/jak-posoudit-vykonnost-rodinnych-firem/.

Znalostní systém pro hodnocení vitality rodinného podnikání je dostupný na webové adrese PLATFORMY RODINNÉHO PODNIKÁNÍ TUL: http://rodpod.tul.cz.

Vzdělávací e-publikace z projektu si lze objednat na portálu: https://etul.publi.cz/.

Rok 2018 je rokem rodinného podnikání, stane se milníkem společenského, ekonomického a legislativního vnímání rodinných firem, živností a farem. AMSP ČR připravuje historicky největší kampaň pro podporu rodinného typu podnikání. Nabízí Vám jedinečnou možnost ZDARMA prezentovat úspěch Vašeho podnikání, příběhy, atd. na serveru http://byznys.ihned.cz/podnikani

GUESSS 2018: Průzkum podnikatelského ducha na univerzitách

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníkového šetření, které mapuje Vaše rozhodování o budoucí kariéře. Vaše názory jsou pro autory šetření  velmi cenné a Vaše účast je velkým přínosem. Tohoto šetření, které  nezabere více než 10-15 minut se účastní celkem 1000 univerzit z 50 zemí světa. Děkujeme všem za vyplnění, za GUESSS tým na EF TUL. Adresa dotazníku je: https://tinyurl.com/guesss-cze. 

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci