loading...
logo fakulty

Aktivity

název aktivityprovede (osoba)termín
(od – do)
rozpracovanostpopis činnosti
1. Vytvoření typologie subjektů rodinného typu a ukotvení legislativního vymezeníRydvalová P.
Jáč I.
Fraňková Z. Karhanová Horynová E.
1. 1. 2016 –
– 31. 12. 2016
100%
smazatDÍLČÍ AKTIVITY:
A1 Aktualizace dat v oblasti vymezení klíčových pojmů
A2 Literární rešerše
A3 Návrh výzkumných otázek, příprava podkladů pro realizaci celorepublikového šetření ve venkovském prostoru
A4 Vymezení typologie
A5 Syntéza poznatků
2. Vymezení specifik podniků rodinného typu, definování ukazatelůRydvalová P.
Štichhauerová E.
Zbránková M.
Fraňková Z.
Miková L.
1. 7. 2016 –
– 31. 12. 2016
100%
smazatDÍLČÍ AKTIVITY:
A6 Vytvoření prvotní databáze ukazatelů ve vazbě na pilotní průzkum v SO ORP Liberec (spolupráce s MML)
A7 Ověření navrženého přístupu, korekce
3. Zpracování dotazníkových šetřeníAntlová K.
Štichhauerová E.
Zbránková M.
Rydvalová P.
Miková L.
Fraňková Z.
aj.
1. 10. 2016 –
– 30. 6. 2017
100%
smazatDÍLČÍ AKTIVITY:
A8 Bude realizováno výzkumné šetření ze třech úhlů pohledu:
I. vymezení podniků rodinného typu a vztahů na úrovni obcí (venkovského typu) v ČR (ONLINE PRŮZKUM JE OTEVŘEN OD 26. 9. DO 15. 10 2016);
II. vymezení potřeb podniků rodiného typu (ve venkovském prostoru ČR) pro další rozvoj;
III. vymezení vztahu studentů VŠ v ČR k podnikání se zaměřením na rodinný typ (GUESSS).
4. Vytvoření koncepce hodnocení zdraví podniků rodinného typu, příprava systému vzdělávánítým1. 1. 2016 –
– 31. 12. 2017
100%
smazatDÍLČÍ AKTIVITY:
A9 Vytvoření definitivní databáze ukazatelů v rámci vemezené koncepce, tvorba digitálního datového modelu (SW), ověření funkčnosti, technická realizace, příprava e-learningového portálu ...
A10 Zpracování návrhu , realizace a testování vzdělávacího systému (e-learning, publikace, konzultace v rámci CŽV)
5. Návrh opatření na podporu a posílení rozvoje podniků rodinného typu ve venkovském prostorutým1. 1. 2017 –
– 31. 12. 2017
100%
smazatDÍLČÍ AKTIVITY:
A11 Návrh a diskuze nástrojů podpory pro zvýšení rozvoje rodinných podniků ve venkovském prostoru.
6. Formulace doporučení, transfer výstupůtým1. 7. 2016 –
– 31. 12. 2017
100%
smazatDÍLČÍ AKTIVITY
A12 Syntéza poznatků a
A13 transfer výstupů ve spolupráci s kanceláří studií a analýz při EF TUL.
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci