logo projektu

Projektový tým

doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Odpovědná řešitelka, koordinátorka řešení výzkumného projektu. 

e-mail: sarka.laboutkova@tul.cz

PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D. Garant teoretického ukotvení projektu z politologického hlediska a realizace kvalitativního výzkumu včetně jeho výstupů.

e-mail: vit.simral@gmail.com

prof. Ing. Milan Žák, CSc. Garant metodiky výzkumu a realizace kvalitativního výzkumu včetně jeho výstupů.

e-mail: milan.zak@vsem.cz

PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Garantka řešení konkrétních dílčích cílů s důrazem na kvantitativní část výzkumu včetně jeho výstupů.

pavla.bednarova@tul.cz

Ing. Miloš Fišar Garant řešení konkrétních dílčích cílů s důrazem na kvantitativní část výzkumu včetně jeho výstupů.

e-mail: milos.fisar@econ.muni.cz

 

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci