logo projektu

Publikace

Laboutková, Š a P. Vymětal. 2011. Transparentnost a regulace v lobbingu.  Scientia et Societas.  1. vyd., Praha: NEWTON College, a.s.,  roč. VII, č. 3, s. 79--94. ISSN 1801-7118.

Laboutková, Š. a  M. Žák.  Lobbování v Evropské unii a v České republice. Politická ekonomie. 1. vyd., Praha: Oeconomica, 2010, roč. 58, č. 5. s. 579 – 594. ISSN 00323233.

Müller, K. B., Š. Laboutková a P. Vymětal. 2010. Lobbing v moderních demokraciích. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, s. 256, ISBN 978-80-247-3165-0.

Laboutková, Š. 2009. The establishment of NGOs as one growing part of developing interest groups in the Czech Republic. E M Ekonomie a Management. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci,  roč. 12, č. 1. s. 14-30. ISSN 1212-3609. 

Laboutková, Š.  2008EU institutions and interest groups:the potential for conflict? Acta academica karviniensia. 1. vyd., Karviná: SU OPF Karviná, roč. 2/2008, č. 2, s. 119 – 131. ISSN 1212-415X.

Laboutková, Š a B. Vašíček. 2003. Zájmové skupiny – teoretická východiska a praktické implikace. In Kadeřábková, A., V. Spěváček a M. Žák (eds.) Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. 1. vyd., Praha: Linde, s. 67 – 96. ISBN 80-86131-35-1.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci