logo projektu

Cíle projektu

Cílem výzkumu je posoudit, jak transparentnost lobbingu ovlivňuje proces demokratizace, kvalitu institucí a zhodnotit její hlavní dopady.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci