Věda a výzkum na Ekonomické fakultě TUL

Vítejte na www portálu věnovaného vědeckovýzkumným aktivitám na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Naleznete zde:

  • stránky výzkumných projektů kateder EF (hlavní výzkumný záměr Ekonomická fakulta nemá) a jiných subjektů působících na fakultě;
  • stránky indiviruálních vědeckovýzkumných aktivit (studentská grantová soutěž, specifický výzkum)
  • stránky připravovaných i proběhlých konferencí pořádaných na fakultě;
  • stránky doktorských studií.

Tyto stránky budou do budoucna představovat centrální bod pro získávání informací o vědě a výzkumu na Ekonomické fakultě.

disclaimer
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ekonomická fakulta
Tato stránka je součástí IS EFIS, informačního systému Ekonomické fakulty TUL. Všechna práva vyhrazena.
23. 9. 2017 11:02:54