loading...
logo fakulty

Technologické a ekonomikcé kompetence pro Evropský výzkumný prostor

CZ.1.07/2.2.00/07.0306

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíl:

Projekt vychází z myšlenky tzv. Evropského výzkumného prostoru. Koncept projektu je postaven na vzájemné spolupráci akademického prostředí s ,,praxí" a interdisciplinárním přístupu ke vzdělávání propojujícím znalosti nových technologií, ekonomie a evropské politiky.

Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání a sektorem výroby a služeb tak, aby kompetence absolventů i akademických pracovníků byly v souladu s potřebami firemní sféry. Projektem má být zároveň také podpořen zájem studentů o práci v technologicky orientovaných oborech. Cíl projektu je naplněn inovací části studijních programů univerzit se sídlem v tradičních průmyslových regionech. Inovace jsou realizovány ve třech rovinách

- obsahové (nové znalosti a interdisciplinární přístup k výuce)

- formální (nové formy výuky) a

- výukové podpory (specializované učební texty, audiovizuální vzdělávání a webová aplikace).

Partnery projektu jsou:

Technická univerzita v Liberci;

VÚTS, a.s.;

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně;

Ostravská univerzita v Ostravě;

Elmarco, s.r.o.

Trvání projektu:

od 13. května 2009 do 30. dubna 2012

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci