logo projektu

Schůzky týmu:

12. 9. 2017 Liberec

25. 5. 2017 Praha

31. 3. 2017 Liberec

21. 12. 2015 Praha

22. 1.  2016 Praha

2. 2.  2016 Liberec

14. 4. 2016 Liberec

6. 6. 2016 Praha

15. 9. 2016 Petrovice

21. 10. 2016 Praha

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci